Ekologinen matka


Ilmastonmuutos on tosiasia. Autojen hiilidioksidipäästöt kiihdyttävät osaltaan ilmaston lämpenemistä. Kehitykseen pystyy kuitenkin vaikuttamaan omilla, henkilökohtaisilla valinnoillaan.

Joukkoliikenteellä on merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä. Bussilla liikkuminen on merkittävästi energiatehokkaampaa kuin henkilöautolla kulkeminen. Henkilöauto tuottaa kilometrin matkalla hiilidioksipäästöjä 120 grammaa matkustajaa kohti,
mutta tavallinen dieselbussi vain 20 grammaa!

Ympäristön kannalta toimivalla joukkoliikenteellä on muutenkin suuri merkitys. Kun joukkoliikenne tarjoaa todellisen
vaihtoehdon henkilöauton käytölle, vähenevät ruuhkat ja teiden kuormitus. Joukkoliikenteen suosimisella on suora yhteys siihen, kuinka paljon tarvitaan uusia teitä, katuja ja pysäköintipaikkoja.

Lisää tietoa liikenteen ympäristövaikutuksiat löydät esimerkiksi täältä. (PDF)